Oppgave 1: Telyset

Sett et telys på en ubrennbar tallerken og tenn på lyset. Forklar hva som skjer ved hjelp av branntrekanten.

Sett deretter et glass med bunnen opp over det brennende telyset. Bruk branntrekanten til å forklare hva som nå skjer.