Oppgave 2: Hva sier loven

Oppgave 2: Hva sier loven

En liten fyrstikk kan lett bli en stor brannkatastrofe. Dette er lett å glemme når man kaster en fyrstikk i en søppelbøtte "bare for moro skyld". Det finnes mange eksempler fra virkeligheten, der lek med ild har utviklet seg til alvorlige ulykker. Del klassen inn i grupper, og diskuter hva som kan være årsakene til at slike ting skjer. Har dere selv opplevd branner eller nesten-uhell som skyldes uforsiktighet?

I Norge har vi en egen lov om brannvern. Den sier: "Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges" (§ 5). Hva betyr dette for oss?