Oppgave 3: Førstehjelp

Bakgrunn
Den vanligste dødsårsaken ved bygningsbranner er røykforgiftning. All brannrøyk inneholder mer eller mindre giftige gasser, alt etter hva som brenner.

Oppgave
Under en brann i en omsorgsbolig har brannvesenet reddet ut en person som har fått i seg store mengder røyk. Han har en påfallende frisk (rosa) hudfarge, men puster svakt, har svak puls og mister bevisstheten. Hvilke tiltak vil dere iverksette? Under samme brann kommer dere i kontakt med en annen person som har vært inne i det brennende huset og pustet inn branngasser. Hun virker medtatt, men er forholdsvis klar. Hvilke råd vil dere gi til denne personen? Bør hun tas med til sykehus for videre undersøkelser/observasjon?

Ut fra de resultatene dere kommer fram til skal dere utarbeide en liten folder med vurderinger av symptomer og akuttiltak ved røykforgiftninger. Beskriv de vanligst forekommende branngasser, deres symptomer og livreddende tiltak. Ta også med litt om førstehjelp ved førstegrads, andregrads og tredjegrads hudforbrenning.